Servlets Application Listener : Listener « Servlets « Java


Servlets Application Listener

import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class AppListener extends HttpServlet implements ServletContextListener {

  private ServletContext context = null;

  public void contextInitialized(ServletContextEvent event) {
    context = event.getServletContext();
    context.setAttribute("Counter", new Integer(0));
  }

  public void contextDestroyed(ServletContextEvent event) {
    context = event.getServletContext();
    context.log ((String)context.getAttribute("Counter"));
    context.removeAttribute("Counter");
  }
}      
    
Servlets-Application-Listener.zip( 91 k)

Related examples in the same category

1.Application EventListeners
2.Servlets HttpSessionAttributeListener Demo
3.Servlets ServletContextListener Demo