SSL Server Demo : SSLServerSocket « Network « Java Tutorial


import javax.net.ssl.SSLServerSocket;
import javax.net.ssl.SSLServerSocketFactory;
import javax.net.ssl.SSLSocket;

public class Main {
 public static void main(String[] argv) throws Exception {
  SSLServerSocketFactory factory = (SSLServerSocketFactory) SSLServerSocketFactory.getDefault();
  SSLServerSocket serverSocket = (SSLServerSocket) factory.createServerSocket(8080);
  String[] suites = serverSocket.getSupportedCipherSuites();
  for (int i = 0; i < suites.length; i++) {
   System.out.println(suites[i]);
  }
  serverSocket.setEnabledCipherSuites(suites);
  String[] protocols = serverSocket.getSupportedProtocols();
  for (int i = 0; i < protocols.length; i++) {
   System.out.println(protocols[i]);
  }
  SSLSocket socket = (SSLSocket) serverSocket.accept();
  socket.startHandshake();
  System.out.println(socket.getRemoteSocketAddress());
 }
}
19.16.SSLServerSocket
19.16.1.SSL Server Demo
19.16.2.Creating an SSL Client Socket
19.16.3.Creating an SSL Server Socket
19.16.4.Secure Communication with JSSE