UDP Echo Server With Channels : UDP Server « Network « Java Tutorial


import java.net.DatagramSocket;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.SocketAddress;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.DatagramChannel;

public class MainClass {

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  DatagramChannel channel = DatagramChannel.open();
  DatagramSocket socket = channel.socket();
  SocketAddress address = new InetSocketAddress(9999);
  socket.bind(address);
  ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocateDirect(65507);
  while (true) {
   SocketAddress client = channel.receive(buffer);
   buffer.flip();
   channel.send(buffer, client);
   buffer.clear();
  }
 }
}
19.18.UDP Server
19.18.1.UDP Echo Server With Channels
19.18.2.UDP time server based on New IO
19.18.3.UDP pocket sender and receiver