Create custom formatter : Log Formatter « Log « Java Tutorial


import java.util.logging.ConsoleHandler;
import java.util.logging.Formatter;
import java.util.logging.Handler;
import java.util.logging.LogRecord;
import java.util.logging.Logger;

public class MainClass {
 private static Logger logger = Logger.getLogger("SimpleFormatterExample");

 private static void logMessages() {
  logger.info("Line One");
  logger.info("Line Two");
 }

 public static void main(String[] args) {
  logger.setUseParentHandlers(false);
  Handler conHdlr = new ConsoleHandler();
  conHdlr.setFormatter(new Formatter() {
   public String format(LogRecord record) {
    return record.getLevel() + " : " + record.getSourceClassName() + " -:- "
      + record.getSourceMethodName() + " -:- " + record.getMessage() + "\n";
   }
  });
  logger.addHandler(conHdlr);
  logMessages();
 }
}
35.4.Log Formatter
35.4.1.Set log Formatter
35.4.2.Create custom formatter
35.4.3.Define your own Custom Formatter
35.4.4.Log HTML formatter
35.4.5.Logger with XMLFormatter and FileHandler
35.4.6.XMLFormatter based Logging
35.4.7.Creating a Custom Formatter for a Logger Handler
35.4.8.Setting the Formatter of a Logger Handler