JavaFX How to - Java Animation Example
  1. Java Create FillTransition animation
  2. Java Create Scale animation
  3. Java Create Transition animation