Java Swing Tutorial - Java JComboBox .addPopupMenuListener (PopupMenuListener l)
Syntax

JComboBox.addPopupMenuListener(PopupMenuListener l) has the following syntax.

public void addPopupMenuListener(PopupMenuListener l)

Example

In the following code shows how to use JComboBox.addPopupMenuListener(PopupMenuListener l) method.

// w w w .j a v a 2 s. c o m
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Container;

import javax.swing.ComboBoxModel;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.event.PopupMenuEvent;
import javax.swing.event.PopupMenuListener;

public class Main {
 public static void main(String args[]) {
  JFrame frame = new JFrame("Popup Menu Listener");
  Container contentPane = frame.getContentPane();

  final String flavors[] = { "Item 1", "Item 2", "Item 3"};

  PopupMenuListener listener = new PopupMenuListener() {
   boolean initialized = false;

   public void popupMenuCanceled(PopupMenuEvent e) {
   }

   public void popupMenuWillBecomeInvisible(PopupMenuEvent e) {
   }

   public void popupMenuWillBecomeVisible(PopupMenuEvent e) {
    if (!initialized) {
     JComboBox combo = (JComboBox) e.getSource();
     ComboBoxModel model = new DefaultComboBoxModel(flavors);
     combo.setModel(model);
     initialized = true;
    }
   }
  };

  JComboBox jc = new JComboBox();
  jc.addPopupMenuListener(listener);
  jc.setMaximumRowCount(4);
  jc.setEditable(true);
  contentPane.add(jc, BorderLayout.NORTH);

  frame.pack();
  frame.setVisible(true);
 }
}