Java Swing Tutorial - Java JDesktopPane .getDesktopManager ()
Syntax

JDesktopPane.getDesktopManager() has the following syntax.

public DesktopManager getDesktopManager()

Example

In the following code shows how to use JDesktopPane.getDesktopManager() method.

/*from ww w. j a v a2 s . co m*/

import java.awt.BorderLayout;

import javax.swing.JDesktopPane;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JInternalFrame;
import javax.swing.JLabel;

public class Main {
 public static void main(final String[] args) {
  JFrame frame = new JFrame();
  frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

  JDesktopPane desktop = new JDesktopPane();
  JInternalFrame internalFrame = new JInternalFrame("Can Do All", true, true, true, true);

  desktop.add(internalFrame);

  internalFrame.setBounds(25, 25, 200, 100);

  JLabel label = new JLabel(internalFrame.getTitle(), JLabel.CENTER);
  internalFrame.add(label, BorderLayout.CENTER);

  internalFrame.setVisible(true);

  desktop.getDesktopManager().maximizeFrame(internalFrame);

  frame.add(desktop, BorderLayout.CENTER);
  frame.setSize(500, 300);
  frame.setVisible(true);
 }
}