Android Utililty Methods Byte Array to Hex Convert

List of utility methods to do Byte Array to Hex Convert

Description

The list of methods to do Byte Array to Hex Convert are organized into topic(s).

Method

StringbytesToHex(byte[] bytes)
bytes To Hex
if (bytes == null) {
  return null;
char[] hexChars = new char[bytes.length * 2];
for (int j = 0; j < bytes.length; j++) {
  int v = bytes[j] & 0xFF;
  hexChars[j * 2] = hexArray[v >>> 4];
  hexChars[j * 2 + 1] = hexArray[v & 0x0F];
...
StringbytesToHex(byte[] bytes)
bytes To Hex
char[] hexChars = new char[bytes.length * 2];
for (int j = 0; j < bytes.length; j++) {
  int v = bytes[j] & 0xFF;
  hexChars[j * 2] = hexArray[v >>> 4];
  hexChars[j * 2 + 1] = hexArray[v & 0x0F];
return new String(hexChars);
StringbytesToHexString(byte[] b)
bytes To Hex String
StringBuffer sb = new StringBuffer(b.length);
String str;
for (int i = 0; i < b.length; i++) {
  str = Integer.toHexString(0xFF & b[i]);
  if (str.length() < 2) {
    sb.append(0);
  sb.append(str.toUpperCase());
...
StringbytesToHexString(byte[] src)
bytes To Hex String
StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("");
if (src == null || src.length <= 0) {
  return null;
for (int i = 0; i < src.length; i++) {
  int v = src[i] & 0xFF;
  String hv = Integer.toHexString(v);
  if (hv.length() < 2) {
...
StringbytesToHexString(byte[] src)
bytes To Hex String
StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("");
if (src == null || src.length <= 0) {
  return null;
for (int i = 0; i < src.length; i++) {
  int v = src[i] & 0xFF;
  String hv = Integer.toHexString(v);
  if (hv.length() < 2) {
...
StringbytesToHexString(byte[] values)
bytes To Hex String
String hex = "";
for (int j = 0; j < values.length; j++) {
  hex += byteToHexString(values[j]);
  if (j < values.length - 1)
    hex += " ";
return hex;
StringbytesAsHexString(byte[] bytes, int maxShowBytes)
bytes As Hex String
int idx = 0;
StringBuilder body = new StringBuilder();
body.append("bytes size is:[");
body.append(bytes.length);
body.append("]\r\n");
for (byte b : bytes) {
  int hex = ((int) b) & 0xff;
  String shex = Integer.toHexString(hex).toUpperCase();
...
StringtoHexString(byte[] bytes)
to Hex String
return toHexString(bytes, bytes.length);
StringtoHexString(byte[] bytes)
to Hex String
if (bytes == null) {
  return null;
StringBuffer result = new StringBuffer();
for (byte b : bytes) {
  result.append(Integer.toString((b & 0xF0) >> 4, 16));
  result.append(Integer.toString(b & 0x0F, 16));
return result.toString();
StringtoHexString(byte[] bytes, int numBytes)
to Hex String
if (bytes == null)
  return "";
if (bytes.length == 0)
  return "";
StringBuffer result = new StringBuffer();
for (int i = 0; i < Math.min(numBytes, bytes.length); i++) {
  String h = Integer.toHexString(0xFF & bytes[i]);
  if (h.length() < 2)
...