Android Utililty Methods XML Encode

List of utility methods to do XML Encode

Description

The list of methods to do XML Encode are organized into topic(s).

Method

byte[]xmlEncode(byte[] str)
xml Encode
byte[] ret = new byte[0];
for (int i = 0; i < str.length; i++) {
  if ((str[i] & 0xFF) >= 128 || (str[i] & 0xFF) < 32
      || (str[i] & 0xFF) == '\'' || (str[i] & 0xFF) == '<'
      || (str[i] & 0xFF) == '>' || (str[i] & 0xFF) == '"') {
    String entity = "&#x" + String.format("%02X", str[i]) + ";";
    ret = concat(ret, entity.getBytes());
  } else
...
StringxmlEncode(String str)
xml Encode
String ret = "";
for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
  char c = str.charAt(i);
  if (c >= 128 || c < 32 || c == '\'' || c == '"' || c == '<'
      || c == '>') {
    if (c > 0xFF)
      ret += "&#x" + String.format("%04x", (int) c) + ";";
    else
...