Jar d datanucleus-ldap

Jar examples for d:datanucleus-ldap

Description

Click the following links for the tutorial for d and datanucleus-ldap.

  1. Download datanucleus-ldap-3.2.2.jar file
  2. Download datanucleus-ldap-4.1.0-release.jar file