Jar i inspektr-audit

Jar examples for i:inspektr-audit