Jar i inspektr-support-spring

Jar examples for i:inspektr-support-spring