Jar k kundera-spark

Jar examples for k:kundera-spark