Insert OleDbConnection « ADO.net Database « ASP.Net


1.Generate SQL insert command (VB.net)
2.Insert data to OleDbConnection using SQL (VB.net)
3.Insert data to database using SQL (C#)