Parameter MetaData « Database SQL JDBC « Java


1.Get Parameter Type Name
2.Work With Parameter MetaData
3.Is Parameter Nullable
4.Get Parameter Mode
5.Get Parameter Type Code
6.Get Paraemter Class Name
7.Get Parameter Count From Parameter MetaData