Validation « Regular Expressions « Java


1.Find duplicationFind duplication
2.Simplest validationSimplest validation
3.Validation with Pattern and MatcherValidation with Pattern and Matcher
4.Perform credit card validations.