RAISE DEBUG « Postgre SQL « PostgreSQL


1.Using the RAISE statement