Pmw MessageBar « GUI Pmw « Python


1.Status bar (Pmw Message bar) DemoStatus bar (Pmw Message bar) Demo
2.Pmw.MessageBar demonstrationPmw.MessageBar demonstration