Tuple Index « Tuple « Python


1.Tuple indexing and slicingTuple indexing and slicing
2.Display one item through an index
3.Indexing a single-item tupleIndexing a single-item tuple
4.Indexing a 2-item tupleIndexing a 2-item tuple