OPTIMIZE « Command MySQL « SQL / MySQL


1.Use the OPTIMIZE command on the duck_cust table.
2.Run the OPTIMIZE TABLE statement on that table
3.Optimize a table