PI « Math « SQL / MySQL


1.Call PI
2.The PI() function returns the value of PI.