GOTO « Transact SQL « SQL Server / T-SQL


1.Using GOTO