Transaction Roll back « Transaction « SQL Server / T-SQL


1.Rollback a transaction
2.Roll back a delete command
3.SQL SERVER 2005 Error Handling in a transaction
4.Rollback transaction on error