HashtableCacheProvider « Cache « JPA Q&A

1. HashtableCacheProvider examples?    forum.hibernate.org

2. HashtableCacheProvider    forum.hibernate.org

3. Reg. HashTableCacheProvider Production use    forum.hibernate.org