filter « Parameter « JSP-Servlet Q&A

1. Get filter init parameters in a servlet    stackoverflow.com

I have a filter that looks like this:

  <filter>
   <filter-name>TestFilter</filter-name>
   <filter-class>org.TestFilter</filter-class>
   <init-param>
  ...