CommandListener « J2ME « Java Tutorial


31.18.CommandListener
31.18.1.Use CommandListenerUse CommandListener
31.18.2.Add CommandListener to TextBoxAdd CommandListener to TextBox