Rectangle « J2ME « Java Tutorial


31.33.Rectangle
31.33.1.Fill rectangleFill rectangle
31.33.2.Draw rectangleDraw rectangle
31.33.3.Fill Round RectangleFill Round Rectangle
31.33.4.Fill a rectangle, and a round rectangleFill a rectangle, and a round rectangle