NumberTextBox « Dojo toolkit « JavaScript Tutorial


29.59.NumberTextBox
29.59.1.Create number box(dijit.form.NumberTextBox) and set value
29.59.2.Simplest dijit.form.NumberTextBox
29.59.3.Define pattern for dijit.form.NumberTextBox