UUID « Dojo toolkit « JavaScript Tutorial


29.97.UUID
29.97.1.Generate time based UUID
29.97.2.Get UUID version
29.97.3.Get variant from UUID
29.97.4.Is valid UUID
29.97.5.Null UUID
29.97.6.Random UUID
29.97.7.Seed based UUID
29.97.8.UUID equals