Quotation Mark « Insert Update Delete « MySQL Tutorial


7.7.Quotation Mark
7.7.1.Insert double quotation mark by using the single quote
7.7.2.Insert single quotation mark by using the double quote