FLUSH « Privilege « MySQL Tutorial


27.2.FLUSH
27.2.1.FLUSHing the Privileges.