PIVOT « Analytical Functions « SQL Server / T-SQL Tutorial


14.7.PIVOT
14.7.1.PIVOT and UNPIVOT Operators