Goto « Transact SQL « SQL Server / T-SQL Tutorial


20.9.Goto
20.9.1.Using GOTO
20.9.2.Goto statement
20.9.3.IF @@ERROR <> 0 GOTO TRAN_ABORT