XML « XML « SQL Server / T-SQL Tutorial


24.1.XML
24.1.1.XML type column
24.1.2.Insert XML data to database
24.1.3.Insert XML data to a XML type column
24.1.4.Creating xml Data Type Columns and insert data
24.1.5.Create index on XML column
24.1.6.Load XML data from a file to table
24.1.7.Modifying XML Data