Filter Effect « Effects « Flex


1.Define a filter of effectDefine a filter of effect
2.Filter out the effectFilter out the effect
3.Filter EffectFilter Effect