del « Class « Python Tutorial


11.17.del
11.17.1.__del__ Is a Destructor